Privacyverklaring 

Redactieacademie studio folio vindt jouw privacy erg belangrijk. We zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we aan je uit welke gegevens we van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met post@studiofolio.nl.

Artikel 1 Wie zijn we?

Redactieacademie studio folio is een eenmanszaak gevestigd te (8911 EV) Leeuwarden op Eebuurt 14 bg en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67159222. Mirjam Hoekstra is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken we?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die we verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag we hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoelang we deze gegevens zullen bewaren.

We verwerken je naam, adres, woonplaats,  e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze cursussen optimaal aan jou te kunnen leveren en de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. We gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. 

Om je inschrijving voor een van onze cursussen te beheren zullen we jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen we uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken we jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, btw-nummer, klantnummer, e-mail en bankgegevens. Zonder deze gegevens kunnen we jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen we deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben, dan zullen we je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken we voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. We zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Redactieacademie studio folio heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. We verwerken jouw naam en e-mailadres voor direct marketing en socialmediamarketing. We zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft voor een mailing, of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken we analytics en retargetingdiensten. We hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. We zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen we gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang de pixel geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

Om het plaatsen van recensies over onze cursussen mogelijk te maken, verwerken we jouw volledige naam, bedrijfsnaam, foto en de inhoud van jouw recensie. Recensies over de cursussen kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang en zullen we verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

Artikel 3 Hoe verkrijgen we deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben we van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. 

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij studio folio om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zullen we jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer we gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die we kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar post@studiofolio.nl. We zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen, in elk geval binnen een week. Wanneer we niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen we jou laten weten waarom we jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Redactieacademie studio folio zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. We sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. We zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat we wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop we je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar post@studiofolio.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop we met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.